B kategorija

B kategoriji pripadaju sva vozila čija masa ne prelazi 3500 kg, sa 8 mesta za sedenje ne uključujuči vozačevo mesto.

Za upis B kategorije potrebno je:

 • Kandidat u vreme početka obuke mora da ima važeću ličnu kartu, da je navršio 16 godina i obavezno lekarsko uverenje za vozača B kategorije.
 • Nakon 40 časova teorijske obuke sledi polaganje testa kojim se stiče uslov za dalju praktičnu obuku koja uključuje 40 časova vožnje. Za vreme obuke, kandidat mora obavezno da ima kod sebe važeću ličnu kartu.
 • Najkraće vreme za koje može da završi teorijsku obuku je
 • Teorijska obuka je obavezna uz lično prisustvo na časovima.

Obuka od strane iskusnog tima

Svaki naš kandidat na kraju obuke nauči saobraćajne propise, bezbedno upravljanje vozilom i pružanje prve pomoći.

Mi stvaramo vozače koji nemaju dilemu u zahtevnim saobraćajnim situacijama. Prioritet nam je da kandidat stekne znanje koje će mu doneti sigurnost i pravilno poštovanje propisa.

Prvenstvno prolaza, pravilno prestrojavanje, priključenje u saobraćaj sa sporednog puta, ulazak u kružni tok i još mnogo toga važnog za sigurno učešće u saobraćaju.

Lekarsko uverenje

Auto škola Start plus ima saradnju sa medicinskim ustanovama u kojima možete obaviti lekarski pregled radi dobijanja lekarskog uverenja za odgovarajuću kategoriju.

Pre početka praktične obuke obavezno je posedovanje lekarskog uverenja!

Imate pitanje?

  Probna vozačka dozvola

  • Probna vozačka dozvola se izdaje licima koja prvi put polože vozački ispit za upravljanje vozilom B kategorije.
  • Probna vozačka dozvola dobija se do navršene 21 godine ili ako kandidat položi nakon 19 godine starosti.
  • Važenje probne vozačke dozvolje je 2 godine.
  • Lice koje ima probnu vozačku dozvolu zabranjeno je upravljanje vozilom u vremenu od 23h do 6h.
  • Maksimalna brzina koju lice sa probnom vozačkom dozvolom sme da razvije na auto – putu je 110km/h.
  • Tokom vožnje zabranjena je upotreba svih sredstava komunikacije.

  Kategorije