B - kategorija

golfas2

 

 
B - kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.
 
Obuka vozača se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje vozačkog ispita sa 17 godina.
Obuka podrazumeva 40 časova teorije i 40 časova praktične obuke. Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.
 
Kandidati za polaganje vozačkog koji imaju položen M ili AM, A1, A2 i A kategoriju prilikom obuke za B kategoriju imaju pravo da voze 35 moto časova umesto predviđenih 40. Za ove kandidate je isti način polaganja ispita i isti su uslovi za upis B kategorije.
Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za B kategoriju je potrebno nakon položenog teoretskog dela ispita.
 
Za upis B kategorije je potrebna je samo važeća lična karta, ili, ako je lice maloletno, prisustvo roditelja ili staratelja prilikom potpisivanja ugovora.
 
PROBNA DOZVOLA

Kada se polože ispit u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.
 
Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

• Zabranu upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
• Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji
• Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h
• Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće
• Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni Hands Free)
• Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane
 
Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.
Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja.

 

 

 

 

 

 

 

Gde se nalazimo

Image 01
Prevoz do nas: 18, 25, 25P, 50, E5, E9

 

Vozni park

Image 01POGLEDAJTE VOZNI PARK AUTO ŠKOLE START PLUS

Testovi

Image 02TESTOVI ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA - A i B KATEGORIJE

Bezbednost

Image 03BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Saobraćajni znakovi

Image 04

ZNAKOVI: opasnosti, izričitih naredbi , obaveštenja, obaveštenja za tok saobraćaja

Auto Škola Start Plus
Adresa: Braće Jerković 117
Opština: Voždovac
Grad: Beograd

Kontakt:
011/397 25 03
063/77 56 995
060/35 51 037
Pratite Nas: